Wykorzystujemy pliki cookies w celu dostosowania treści witryny do indywidualnych preferencji danego użytkownika oraz dla celów statystycznych - usługi Google AdSense oraz Google Analytics.
Informacje szczegółowe    Pliki cookies Wyrażam zgodę
Adrszpaskie Skały - szlak okrężny. Trasa turystyczna - Adrszpaskie Skalne Miasto. Czeskie Skalne Miasta - Adrszpasko-Teplickie Skały. | e-gory.com

Działy: Opisy szlaków

E-gory.com -> Góry Stołowe -> Opisy szlaków

ADRSZPASKIE SKAŁY
TRASA TURYSTYCZNA - ADRSZPASKIE SKALNE MIASTOAdrszpaskie Skały - Starosta i Starościna

Adrszpaskie Skały (czes. Adršpašské skály) śmiało można zaliczyć to największych atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarze Sudetów. Wraz z sąsiednimi Teplickimi Skałami (czes. Teplické skály) tworzą obszar o niezwykle efektownej i unikatowej rzeźbie skalnej, z licznymi labiryntami i wąwozami. Adrszpasko-Teplickie Skały (czes. Adršpašsko-teplické skály), pod względem bogactwa i różnorodności form skalnych, nie mają sobie równych w tej części Europy. Przewyższają w tym względzie Szczeliniec Wielki i Błędne Skały, które są najbardziej znanymi atrakcjami w polskich Górach Stołowych. Cały masyw wchodzi w skład Narodowego Rezerwatu Przyrody - Skały Adrszpasko-Teplickie (czes. Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály).

schemat

Adrszpaskie Skały leżą w pobliżu czeskiej wsi Adrszpach (czes. Adršpach), która położona jest tuż przy granicy z Polską. Najkrótsza trasa dojazdowa z Polski do Adrszpaskich Skał prowadzi z Mieroszowa przez Zdoňov lub Mezimĕsti. Wariant przez Zdoňov jest krótszy jednak droga jest kręta i wąska. Alternatywne trasy dojazdowe prowadzą z Kudowy, Tłumaczowa lub Lubawki. Przy wejściu do skalnego miasta zlokalizowany jest duży parking dla samochodów i autokarów. Obok parkingu znajdują się również punkty gastronomiczne, a także stacja kolejowa Adršpach.


Adrszpaskie Skały

Przez Adrszpaskie Skały wytyczona jest trasa okrężna o długości około 4 km. Trasa znakowana jest na zielono i pozwala ona zapoznać się najefektowniejszymi formacjami skalnymi na terenie skalnego miasta. Oprócz trasy okrężnej warto zwiedzić fragment żółtego szlaku prowadzący do Wielkiego Wodospadu oraz Adrszpaskiego Jeziorka, gdzie można wykupić rejs łodzią.


Adrszpaskie Skały

Szlak prowadzący przez Adrszpaskie Skały, szczególnie w środkowej części, jest wielopoziomowy, z licznymi schodami i podejściami. W sąsiednich Teplickich Skałach na trasie turystycznej nie występują większe różnice wysokości, za wyjątkiem podejścią na Zamek Strzemię. Spośród obydwu skalnych miast trudno wskazać to efektowniejsze. O ile formacje w Adrszpaskich Skałach są bardziej różnorodne, to w Teplickim Skalnym Mieście możemy podziwiać groźne i surowe mury skalne.


Stacja kolejowa


Wejście do skalnego miasta

Zaraz po wejściu do skalnego miasta otwiera się widok na urocze jeziorko, które wypełnia teren dawnej piaskowni. Wokół jeziorka prowadzi niebieski szlak, mający rekreacyjny charakter. Obejście jeziorka warto pozostawić sobie jako zwieńczenie wycieczki po Adrszpaskich Skałach, już po zwiedzeniu właściwej trasy turystycznej.


Jeziorko wypełniające dawną piaskownię

Pierwsze formacje skalne pojawiają się już na początku trasy. Wokół ścieżki wznosi się między innymi Dzban oraz Fotel Babci, a nieco dalej Głowa Cukru. Przy Głowie Cukru znajduje się skrzyżowanie z końcówką trasy okrężnej.


Początek trasy


Dzban


Fotel Babci


Głowa Cukru

Wkrótce zaczyna się jeden z najciekawszych fragmentów trasy. Gotycka Brama strzeże dostępu do skalnego labiryntu zwanego Długim Korytarzem, który doprowadza do miejsca zwanego Rynkiem Słonia.


Gotycka Brama


Długi Korytarz


Rynek Słonia


Rynek Słonia

W Długim Korytarzu można odczuć osobliwy klimat, chłodniejszy i bardziej wilgotny niż panujący na wcześniejszym fragmencie trasy.


Długi Korytarz

Za Rynkiem Słonia skalny wąwóz wije się ku dalszej części Adrszpaskich Skał, gdzie najciekawszymi formacjami są Ząb Karkonosza, Diabelski Most oraz Wieża Elżbiety.


Wieża ElżbietyKolejnym charakterystycznym miejscem na trasie jest rozstaj przy Małym Wodospadzie. Swój początek ma tutaj żółty szlak prowadzący do Wielkiego Wodospadu oraz Adrszpaskiego Jeziorka.


Mały Wodospad

Podejście do Wielkiego Wodospadu prowadzi w części po kamiennych schodach. Przed Wielkim Wodospadem dochodzimy do popiersia J.W. Goethego, które upamiętnia jego wizytę w Adrszpaskich Skałach w 1790 roku. Powyżej Wielkiego Wodospadu znajduje się niewielkie Adrszpaskie Jeziorko, po którym można przepłynąć się łodzią. Kasy, w których można kupić bilety na rejs znajdują się przy jeziorze. Podejście do jeziorka wiedzie po wąskich, metalowych schodach.

Żółty szlak prowadzi dalej przez Wilczy Wąwóz do Teplickich Skał. Umożliwia on zwiedzenie obydwu skalnych miast bez konieczności dwukrotnego kupowania biletów. Kontynuując zwiedzanie trasy okrężnej wokół Adrszpaskich Skał należy wrócić do Małego Wodospadu.


Popiersie J.W. Goethego


Wielki Wodospad

Od placu przy Małym Wodospadzie zielony szlak kieruje się ku tzw. Nowym Partiom. Jest to część skalnego miasta, która została udostępniona dla ruchu turystycznego w 1890 roku. Na tym fragmencie trasy pokonujemy liczne podejścia i zejścia, które w wielu miejscach wiodą skalnymi labiryntami. Najciekawszą i najefektowniejszą grupą skalną tej części Adrszpaskich Skał są Kochankowie.


Kochankowie


Wspinaczka w Adrszpaskich Skałach

Kontynuując wycieczkę możemy odbić od głównej drogi do miejsca zwanego Wielką Panoramą, z kórej rozciąga się widok na otaczające, wyniosłe grupy skalne, w tym na charakterystyczną skałkę zwaną Żółwiem.


Wielka Panorama


Żółw

Dalsza część trasy doprowadza do najbardziej znanych skał w Adrszpaskim Skalnym Mieście, a mianowicie do Starosty i Starościny.


Starosta i Starościna

Po minięciu Starosty i Starościny szlak zwraca się ku rozstajowi przy Głowie Cukru, mijając po drodze wąskie, skalne przejście zwane Mysią Dziurą.


Panorama ze szlaku

Po przejściu trasy okrężnej powracamy w okolice jeziorka, znajdującego się przy wejściu do skalnego miasta. Wokół jeziorka prowadzi niebieski szlak, który ma wybitnie rekreacyjny charakter. Znajdują się na nim punkty widokowe i miejsca do odpoczynku, a z wygodnej drogi można podziwiać szmaragdowy kolor wody, wypełniającej teren dawnej piaskowni.


Jeziorko


Widok z trasy wokół jeziorka

Szlak obchodzący jeziorko kończy się w pobliżu kasy biletowej.

E-gory.com -> Góry Stołowe -> Opisy szlaków

2013

Stacja kolejowa
Wejście do skalnego miasta
Jeziorko na terenie dawnej piaskowni
Początek trasy okrężnej
Początek trasy okrężnej
Dzban
Fotel Babci
Głowa Cukru
Gotycka Brama
Długi Korytarz
Rynek Słonia
Rynek Słonia
Długi Korytarz
Wieża Elżbiety
Trasa Okrężna
Mały Wodospad
Mały Wodospad
Popiersie J.W> Goethego
Wielki Wodospad
Adrszpaskie Skały
Kochankowie
Wspinaczka w Adrszpaskich Skałach
Wielka Panorama
Żółw
Starosta i Starościna
Starosta i Starościna
Panorama ze szlaku
Jeziorko
Widok z trasy dookoła jeziorka
Widok z trasy dookoła jeziorka  Schematy szlaków  

schematy szlaków