Wykorzystujemy pliki cookies w celu dostosowania treści witryny do indywidualnych preferencji danego użytkownika oraz dla celów statystycznych - usługi Google AdSense oraz Google Analytics.
Informacje szczegółowe    Pliki cookies Wyrażam zgodę
Szlak ze Špindlerovego Mlýna przez Cestę úbočím Stohu do Chalupy na Rozcestí. Szpindlerowy Młyn - Cesta úbočím Stohu - Chata na Rozcestí. | e-gory.com

Działy: Opisy szlaków / Atrakcje / Ośrodki turystyczne / Schroniska / Szczyty / Mapy / Panoramy

E-gory.com -> Karkonosze -> Opisy szlakówŠPINDLERŮV MLÝN - CESTA ÚBOČÍM STOHU - CHALUPA NA ROZCESTÍ (1349m)


Cesta úbočím Stohu, w tle Luční hora

Cesta úbočím Stohu wytyczona jest ponad doliną Dolskiego potoku (czes. Dolský potok) i należy do jednych z ciekawszych szlaków w czeskich Karkonoszach. Po przeciwnej stronie doliny, w kierunku północnym, wznoszą się Kozi hřbety oraz Luční hora, których panoramę możemy podziwiać z widokowej ścieżki wznoszącej się zboczem Stoha. Początkowy fragment podejścia, najpierw asfaltową, a potem leśną drogą, jest nieco nużący, jednak dość wcześnie przecinamy widokowe miejsca, które urozmaicają wędrówkę. Cesta úbočím Stohu doprowadza w rejon Klínovych Boud oraz Chalupy na Rozcestí, skąd rozchodzą się liczne szlaki, w tym do Výrovki i dalej do Lučnej boudy, czy też na Liščí horę.

schemat

Niebieski szlak prowadzący Cestą úbočím Stohu rozpoczyna się w centrum Špindlerovego Mlýna, skąd udajemy się w kierunku osady Svatý Petr. Odbijając od głównej jezdni, idziemy boczną drogą, która przechodząc w pobliżu dolnej stacji wyciągu na Předníą Planinę, wspina się do rozstaju - Pod Hromovkou. Odbijamy tutaj od zielonego szlaku do Peca pod Sněžkou, z którym ponownie połączymy się przy rozstaju - Klínovka.


Špindlerův Mlýn - centrum


Špindlerův Mlýn - widok na Železný vrch


Początek podejścia


Rozstaj - Pod Hromovkou


Drogowskazy - Pod Hromovkou

Idąc dalej niebieskim szlakiem trawersujemy wkrótce leśne przecinki, którymi poprowadzone są trasy zjazdowe na zboczach Hromovki oraz Předníej planiny. Rozpościerają się z nich widoki na górskie otoczenie Špindlerovego Mlýna.


Kozí hřbety, Luční hora i Stoh


Železný vrch i Kozí hřbety


Otoczenie Špindlerovego Mlýna


Trasa zjazdowa na zboczach Předníej Planiny


Medvědín

Leśna droga wije się zboczami i po przecięciu kilku żlebów przechodzi w wąską ścieżkę, która wznosi się łagodnie, trawersując północne stoki Stoha. Na przecięciu kolejnej trasy zjazdowej dobrze widoczne są zabudowanie osiedla Svatý Petr.


Leśna droga


Przecięcie trasy zjazdowej, w tle Kozí hřbety


Medvědín, osiedle Svatý Petr i Železný vrch

Następuje teraz najciekawszy fragment podejścia, gdzie z zawieszonej wysoko nad dnem doliny ścieżki otwiera się piękny widok na Kozi hřbety oraz Dlouhý důl, który wcina się między Lučníą horę i Zadníą Planinę. Część trasy wytyczona jest krótkimi zakosami.


Cesta úbočím Stohu


Kozi hřbety oraz Luční hora


Železný vrch


Dlouhý důl

Niebieski szlak obchodzi kopułę szczytową Stoha i wciąż oferując interesujące widoki przewiją się na południową stronę grzbietu, gdzie na kilka minut chowa się w lesie.


Cesta úbočím Stohu


Kozi hřbety oraz Luční hora


Dlouhý důl


Leśny fragment

Wyłaniając się z lasu docieramy do rozległej, górskiej łąki, gdzie znajdują się zabudowania Klínovych Boud, nad którymi góruje Světlý vrch. Znaczną część łąk zajmują ogrodzone pastwiska. W budynku wysuniętym najbardziej na wschód znajduje się schronisko - Bouda Klínovka.


Bouda Klínovka


Dojście do rozstaju - Klínovka


Světlý vrch

W górnej części łąki, na jej wschodnim krańcu, znajduje się rozstaj - Klínovka, gdzie łączymy się z zielonym szlakiem ze Špindlerovego Mlýna. Znaki niebieskie kierują się dalej do Friesovych Boud, natomiast rozpoczynający się tutaj żółty szlak wiedzie do Vrchlabi przez Zadní Rennerovky. Przy rozstaju znajduje się źródełko, a w panoramie wyróżnia się Kotel oraz Přední Planina, z widoczną Boudą na Pláni.


Widok na Kotel


Přední Planina i Kotel

Do Chalupy na Rozcestí podchodzimy powyżej rozstaju zielonym szlakiem, prowadzącym wygodną drogą, z której ukazuje się niedługo charakterystyczna, pokryta rumowiskiem skalnym, kopuła Wielkiego Szyszaka. Wkrótce, w lewo odbija skrót do schroniska Výrovka, a po kolejnych kilkuset metrach dochodzimy do Chalupy na Rozcestí.


Podejście do Chalupy na Rozcestí - widok na Wielki Szyszak


Zielony szlak przed Chalupą na Rozcestí

Po dojściu do wypłaszczenia, na którym usytowana jest Chalupa na Rozcestí, otwiera się widok na 3 najwyższe szczyty Karkonoszy: Śnieżkę, Lučníą horę oraz Studničníą horę.


Chalupa na Rozcestí


Rozstaj przy schronisku - widok na Śnieżkę


Luční hora, Studniční hora oraz Śnieżka

Przy schronisku krzyżuje się kilka szlaków. Znaki zielone prowadzą dalej do Peca pod Sněžkou, natomiast czerwonym szlakiem można dojść do Výrovki i dalej do Lučnej Boudy, albo do Lyžařskiej boudy przez Liščí horę, albo do Vrchlabi przez Přední Rennerovky.

E-gory.com -> Karkonosze -> Opisy szlaków2019  Schematy szlaków  

schematy szlaków